Retourneren
en garantie

Retourneren

Bestellingen via onze webshop kun je binnen 14 dagen retourneren. Dit gaat via je je klantaccount die wordt aangemaakt als je via onze site kleding koopt. Als je je hele bestelling binnen 14 dagen na ontvangst terugstuurt, krijg je zowel de oorspronkelijke bezorgkosten als het aankoopbedrag terug. Als je de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst gedeeltelijk terugstuurt, krijg je het bedrag van het teruggestuurde artikel terug. In beide gevallen dien je de kosten voor het terugsturen wel zelf te betalen.

Als er een probleem is met de kwaliteit van het artikel of als je per ongeluk het verkeerde artikel bezorgd hebt gekregen, krijg je alle kosten van je aankoop en de kosten voor het retour zenden van ons terug. Laat het ons weten via support@lovetrigger-clothing.com en we lossen samen het probleem op.

Naast bovenstaande procedure heb je ook altijd het recht om de koopovereenkomst te herroepen. Onderstaand wordt uitgelegd hoe dit werkt.

Garantie

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Recht van herroeping van overeenkomst

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor desgewenst het Europees herroepingsformulier gebruiken, dat kun je hier downloaden. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres:
Lovetrigger-Clothing
Mr. Treublaan 1-3
1097 DP Amsterdam
Nederland

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Indien het door u ontvangen artikel is voorzien van een zogenaamd retourvignet, dient dit vignet volledig intact en op dezelfde plek als bij ontvangst op het artikel aanwezig te zijn om voor terugbetaling van het aankoopbedrag in aanmerking te komen.